Xem tất cả 55 kết quả

– Sử dụng nguyên liệu gỗ thông nhập khẩu có sẵn ở Xưởng, không qua trung gian nên cho ra giá thành dịch vụ tốt nhất.
– Liên hệ: Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Kích thước phủ bì: Dài 85cm x rộng 60cm x cao 60cm

Liên hệ 

09.7171.1868 - 0913.749.525

 

Kích thước phủ bì: 1000mm x  1000mm x 1080mm

700.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 90cm x 90cm x 60cm

461.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 950mm x 580mm x 550mm

288.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 2150mm x 1100mm x 1200mm

1.844.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 810mm x 480mm x 490mm

195.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 1000mm x 800mm x 600mm

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 700mm x 600mm x 1900mm

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 1m x 1m x 1m1

Giá tham khảo: 770.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 970mm x 500mm x 800mm

Giá tham khảo: 368.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 1300mm x 1100mm x 900mm

Giá tham khảo: 875.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 97cm x 50cm x 68cm

313.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 3000mm x 1500mm x 1500mm

Liên hệ Mr. Sáng 0913.749.525

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 1960mm x 980mm x 900mm

917.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 2200mm x 1000mm x 1000mm

1.430.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 6m3 x 65cm x 72cm

2.150.000đ/kiện

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Quy cách: 2,2 x 1,2m x 1,35m

2.316.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

Quy cách: 70cm x 35cm x 44,5cm

165.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

421.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

165.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Quy cách: 82cm x40cm x 48cm

185.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

280.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Quy cách: 98,5cm x 48cm x 58,5cm

250.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

342.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

605.000đ/thùng

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối.

1.900.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

1.025.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

870.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

947.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

1.638.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối

 

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

Phước 09.7171.1868 - Mr.Sáng 0913.749.525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

982.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Giá chỉ từ 620.000đ/khối