Hiển thị 289–326 trong 326 kết quả

3300mm x 100mm x 23mm

Giá: 5 triệu/khối

1600mm x 100mm x 80mm

Giá: 5 triệu/khối

3950mm x 95mm x 75mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 200mm x 40mm

Giá: 5 triệu/khối

2200mm x 150mm x 20mm

Giá: 5 triệu/khối

2200mm x 100mm x 20mm

Giá: 5 triệu/khối

2300mm x 100mm x 90mm

Giá: 4,5 triệu/khối - 5 triệu/khối

2300mm x 100mm x 100mm

Giá: 5 triệu/khối

2200mm x 85mm x 65mm

Giá: 5 triệu/khối

2100mm x 135mm x 115mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ 

0913.749.525

1500mm x 100mm x 50mm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

1500mm x 100mm x 50mm

Liên hệ 

0913.749.525 Mr.Sáng

1100mm x 75mm x 17mm

1m05 x 95mm x 15mm

9.500đ/tấm

1500mm x 100mm x 20mm

Liên hệ

Phước 09 71 71 1868 – Phú 0966 127 067

2200mm x 150mm x 40mm

3400mm x 120mm x 100mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 140mm x 38mm

1700mm x 250mm x 28mm