Đố gỗ thông pallet 95 x 75 dài 1,4m

1400mm x 95mm x 75mm

Giá: 4 triệu/khối – 5 triệu/khối