Gỗ thông pallet 10 vuông dài 2,3m

2300mm x 100mm x 100mm

Giá: 5 triệu/khối