Gỗ thông bao bì – gỗ thông pallet giá rẻ

Giá: 4,7 triệu/khối – 5 triệu/khối