Gỗ thông cao cấp 32mm x 125mm: không mắt hoặc ít mắt

Dài 3m x mặt rộng 12,5cm x độ dày 3,2cm

120.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )