Gỗ thông không mắt hoặc ít mắt dày 28mm bào 2 mặt

Dài 3m x mặt rộng 12,5cm x độ dày 2,9cm

132.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Danh mục: