Gỗ thông cũ 12 phân x 10 phân

3400mm x 120mm x 100mm

Giá: 5 triệu/m3 – 6 triệu/m3