Gỗ thông pallet 8,5 phân x 6,5 phân

2200mm x 85mm x 65mm

57.000đ/cây

Giá: 4,7 triệu/khối – 5 triệu/khối