Gỗ thông pallet mặt rộng 25 phân x dày 3 phân

2m3 x 25cm x 3cm

Giá: 5 triệu/khối