Gỗ thông pallet mặt rộng 25 phân x dày 3 phân

2m3 x 25cm x 3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu