Gỗ thông pallet

Giá: 4,7 triệu/khối – 5 triệu/khối