Gỗ thông pallet xẻ quy cách 100mm x 35mm

1500mm x 100mm x 50mm

Liên hệ 

0913.749.525 Mr.Sáng