Gỗ thông pallet quy cách 100mm x 50mm

1500mm x 100mm x 50mm

Phước 09 71 71 1868 – Phú 0966 127 067