Gỗ thông xẻ quy cách 14mm x 85mm

2m x 85mm x 14mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu