gỗ thông pallet xẻ quy cách 100mm x 20mm

1500mm x 100mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu