Ván gỗ thông pallet mặt 15 phân dày 20li

2200mm x 150mm x 20mm

Giá: 4 triệu/khối – 5 triệu/khối