Ván gỗ thông pallet mặt 15 phân dày 20li

2200mm x 150mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu