Ván gỗ thông pallet mặt 20 phân dày 4 phân

2200mm x 200mm x 40mm

Giá: 4 triệu/khối – 5 triệu/khối