Ván gỗ thông pallet 1,1m dày 18mm

1100mm x 75mm x 18mm