Ván gỗ thông pallet mặt 17 phân dày 23mm

2300mm x 170mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối – 5 triệu/khối