Ván gỗ thông trắng pallet mặt 25 phân x dày 5 phân

2300mm x 250mm x 50mm