Đố gỗ thông pallet 13 phân x 11 phân

2200mm x 130mm x 110mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu