Đố gỗ thông pallet 85 vuông dài 3,1m

3100mm x 85mm x 85mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu