Đố gỗ thông pallet 95 x 75 dài 1,4m

1400mm x 95mm x 75mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu