Đố gỗ thông pallet 11 phân x 9,5 phân

2200mm x 110mm x 95mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu