Đố gỗ thông pallet mặt 10 phân x dày 8 phân

1600mm x 100mm x 80mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu