Gỗ thông pallet 10 vuông ( 10 phân x 10 phân )

4200mm x 100mm x 100mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu