Gỗ thông pallet 10 vuông dài 2,3m

2300mm x 100mm x 100mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu