Gỗ thông pallet 135 x 115 dài 2,1m

2100mm x 135mm x 115mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu