Gỗ thông pallet 2,3m x 10cm x 9cm

2300mm x 100mm x 90mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu