Gỗ thông dày 1 phân x mặt rộng 20 phân

2m45  x 205mm x 13mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng