Gỗ thông dày 19mm x 90mm + bào láng 4 mặt

Dài 3020mm x mặt rộng 300mm x dày 27mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868