Gỗ thông dày 19mm x 90mm + bào láng 4 mặt

Dài 3020mm x mặt rộng 300mm x dày 27mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng