Gỗ thông dày 1cm x mặt rộng 20cm x bào láng 2 mặt

2m45  x 205mm x 10mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng