Gỗ thông pallet dày 20mm mặt 145 bào láng 2 mặt

2,3m x 145mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu