Gỗ thông đỏ 12mm + mặt 10cm + bào láng 1 mặt

09 7171 1868 – Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu