Gỗ thông đỏ pallet 35 x 65 bào láng 4 mặt

2,19m x 35mm x 65mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu