Gỗ thông đỏ pallet 65 x 50 bào láng 4 mặt

2,19m x 65mm x 50mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu