Gỗ thông đỏ pallet châu âu 55 x 70

2,19m x 70mm x 55mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu