Gỗ thông đỏ châu âu 55×70 – gỗ pallet

2,2m x 70mm x 55mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu