Gỗ thông đỏ châu âu 7 vuông ( 70mm x 70mm ) – gỗ pallet

2,19m x 70mm x 70mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu