Gỗ thông pallet đố lớn 19 phân x 11 phân, dài 6,9m

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu