Gỗ thôngpallet đố lớn 19 phân x 17 phân dài 8m

8000mm x 190mm x 170mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu