Gỗ thông đỏ mặt rộng 12cm + dày 12mm + bào láng 1 mặt

09 7171 1868 – Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu