Gỗ thông đóng kiện 20mm + bào láng 2 mặt

1,3m x 100mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu