Gỗ thông đóng kiện dài 1,5m

1,5m x 100mm x 28mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu