Gỗ thông dùng đóng kiện dài 1m3 dày 23mm

1,3m x 100mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu