Gỗ thông pallet mặt 11,5 phân dày 8,5 phân

2200mm x 115mm x 85mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu