Gỗ thông cũ 12 phân x 10 phân

3400mm x 120mm x 100mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu