Gỗ thông pallet 100mm x 75mm

2,2m x 10cm x 7,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước