Gỗ thông pallet 8,5 phân x 6,5 phân

2200mm x 85mm x 65mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu