Gỗ thông pallet 85mm x 65mm + bào láng 4 mặt

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu